Cum obții autorizația de mediu dacă ai o locație HoReCa

Sursa foto: freepik.com

Legislația privind protecția mediului înconjurător, adresată companiilor din domeniul HoReCa, este una destul de complexă. Astfel, respectarea cerințelor de către societățile care încep activități noi, dar și de către firmele care sunt deja în acest sector, poate ridica adesea dificultăți serioase. Una dintre etapele importante este obținerea autorizației de mediu, un act tehnico-juridic emis de autorități prin care se stabilesc toate condițiile de funcționare cu posibil impact semnificativ asupra naturii.

Dacă ai un restaurant sau altă locație HoReCa şi care are mai mult de 100 de locuri pentru clienți, trebuie să întocmești o serie de documente și să le depui la Agenția pentru Protecția Mediului. Iată ce trebuie să faci dacă vrei ca unitatea ta să primească autorizația de mediu:

Amenajează și utilează spațiul corespunzător

În pregătirea demersului pentru obținerea avizului de la autoritățile pentru protecția mediului trebuie să dotezi spațiul cu toate echipamentele necesare. De exemplu, pentru restaurant ori bucătăria acestuia, este nevoie de un separator de grăsimi care să oprească toate uleiurile și reziduurile de origine animală sau non-animală să ajungă în sistemul de canalizare și, implicit, în sol și sursele de apă. Totodată, un asemenea produs este esențial pentru obținerea autorizației de mediu.

De preferat ar fi un separator de grăsimi subteran cu un volum suficient de mare pentru a neutraliza deșeurile conform legislației în vigoare. Echipamentul va fi îngropat, ceea ce înseamnă că nu va ocupa spațiul din interiorul unității și va permite funcționarea în legalitate a locației.

Întocmește documentația pentru solicitarea autorizației

Autorizația de mediu este reglementată prin OUG 195/2005 privind protecția mediului și Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu. Totodată, Anexa OM 1798/2007 stabilește lista activităților supuse acestei proceduri de autorizare. Prin urmare, este necesară identificarea codurilor CAEN încadrate în zona de obligativitate și întocmirea unui set de documentație tehnică, pe cont propriu sau cu ajutorul unei firme specializate.

Actele solicitate pentru emiterea autorizației de mediu sunt:

 • cerere de eliberare;

 • fișă de prezentare și o declarație specifică din Anexa 2 din OM 1798/2007;

 • un plan de situație și un plan de încadrare în zonă a locației;

 • un proces-verbal prin care asiguri respectarea tuturor condițiilor impuse;

 • dovada că ai făcut publică solicitarea printr-una dintre metodele de informare menționate în Anexa 3 OM din 1798/2007;

 • certificat de înregistrare a firmei;

 • certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • dovada deținerii spațiului respectiv;

 • un formular de înregistrare, însoțit de documentele specificate de acesta;

 • dovada achitării tarifului la casieria Agenției pentru Protecția Mediului;

 • alte documente, în funcție de condițiile de amplasament sau complexitatea activității (autorizație de gospodărire a apelor, acord pentru preluarea apelor uzate etc.).

Depune documentația la autoritatea pentru protecția mediului

În momentul în care finalizezi toate actele, vei depune dosarul la Agenția pentru Protecția Mediului din raza localității unde se află locația HoReCa. Specialiștii vor verifica amplasamentul și conformitatea documentelor depuse. Va fi efectuată inclusiv o vizită în unitate pentru a stabili dacă dotările, echipamentele, activitățile sau vecinătățile corespund fizic cu toate cele prezentate în documentația depusă.

Termenul pentru eliberarea autorizației de mediu este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului. Dacă trebuie să prelungești valabilitatea unei autorizații de mediu deja existente, ai grijă să soliciți acest lucru cu 45 de zile înainte de expirarea sa.

Rolul autorizației de mediu este protejarea naturii prin stabilirea cadrului de funcționare a obligațiilor legale. Actul este important și pentru evidențierea potențialului impact al activităților desfășurate de companie asupra mediului, dar și pentru identificarea măsurilor pe care firma le adoptă ca să limiteze daunele pe care le poate produce. Neîndeplinirea obligațiilor legale se sancționează cu amenzi uriașe, așa că este important să acorzi atenție procedurii de autorizare.