Cum depui o plângere contravențională

Plângerea contravențională reprezintă instrumentul juridic prin care persoanele pot să conteste deciziile din cuprinsul proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Prin ea se declanșează procedura judiciară în urma căreia judecătorii vor decide dacă autoritățile statului au aplicat în mod corect amenda sau sancțiunea din procesul verbal de contravenție. Găsești un model profesionist de plângere contravențională pe Docs & Deeds, alături de alte cereri și contracte pentru afaceri și uz privat.

Ce este plângerea contravențională?

Plângerea contravențională este o cerere de chemare în judecată. Contravenientul este reclamant într-o plângere contravențională și are posibilitatea de a-și susține punctul de vedere și de a aduce probe și argumente în apărarea sa.

În acest proces, contravenientul se va judeca cu autoritatea publică a statului care a impus amenda sau altă sancțiune contravențională.

Care sunt sancțiunile contravenționale?

Există sancțiuni contravenționale principale şi complementare.

Sancțiunile contravenţionale principale sunt avertismentul, amenda contravențională și prestarea activităților în folosul comunității.

Sancţiunile contravenţionale complementare pot diferi în funcție de domeniul în care sunt aplicate și includ măsuri precum confiscarea bunurilor, suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi sau închiderea unităţii (enumerarea nu este limitativă).

Sancțiunile contravenționale trebuie raportate la gravitatea faptei comise, pentru a verifica cerințele de proporționalitate impuse de lege.

Cele mai comune sancțiuni contestate prin plângerea contravențională

Plângerea contravențională poate fi utilizată pentru a contesta o varietate de sancțiuni contravenționale, precum:

 • amenzile din trafic sau pentru parcarea nelegală sau omisiunea de plată diverselor taxe;
 • suspendarea permisului de conducere;
 • amenzile impuse în domeniul construcțiilor, pentru nerespectarea autorizațiilor de construire sau alte încălcări;
 • amenzi în legătură cu raporturile de vecinătate, pentru nerespectarea limitelor de zgomot;
 • sancțiunile din materia protecției consumatorilor, privind etichetarea produselor, aranjarea produselor la raft sau comercializarea unor produse în condiții nepermise;

Ca regulă, depunerea unei plângeri contravenționale suspendă executarea sancțiunii, ceea ce înseamnă că pretinsul contravenient nu este obligat să execute sancțiunea pe durata în care se desfășoară procesul.

Elemente care duc la anularea procesului verbal de contravenție

Există o serie de elemente care, atunci când lipsesc din procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, șansele ca plângerea contravențională să fie admisă cresc semnificativ:

 • data şi locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită,
 • descrierea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
 • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi instanța la care se depune plângerea.

Important este ca reclamantul să indice expres prin plângerea contravențională mențiunile obligatorii care lipsesc și felul în care a fost afectat. Dacă folosești modelul de plângere contravențională Docs & Deeds găsești în cuprinsul său toate informațiile de care ai nevoie pentru a înțelege când se aplică această sancțiune a anulării.

Reguli privind depunerea plângerii contravenționale

Plângerea contravențională trebuie depusă în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de contravenție. Plângerile contravenționale depuse cu nerespectarea acestui termen vor fi respinse și contravenientul va pierde dreptul de a contesta procesul-verbal de contravenție.

Plângerea contravențională se depune la instanța competentă, care poate fi oricare dintre: judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.